جمهوريّة مصرالعربيّة
Yumhūriyyat Misr al-`Arabiyya

EGIPTO
EGYPT ÄGYPTEN EGITTO ÉGYPTE EGITO مصر
Bandera de
Egipto en
Wikipedia

Republica Arabe de Egipto
Arab Republic of Egypt
Arabische Republik Ägypten
La Repubblica Araba d'Egitto
République arabe d'Égypte
República Arábica do Egito
Escudo de Armas de
Egipto
en Wikipedia

Página en construcción

Fecha de la Independencia 28 de febrero de 1922
Capital El Cairo
Moneda = Libra ( Libra egipcia ) = 100 piastras
Dominio Internet= .eg
Código telefónico 20
Codigo ISO = Código ISO 818 / EGY / EG
Forma de Gobierno = Republica Constitucional

MAPA DE EGIPTO
Mapa de Egipto

Organización politico administrativa Egipto está dividido en 27 provincias (muhafazat, singular – muhafazah); Governorates
 1. Ad Daqahliyah
 2. Al Bahr al Ahmar, Mar Rojo, Red Sea
 3. Al Buhayrah
 4. Al Fayyum
 5. Al Gharbiyah
 6. Al Iskandariyah , Alexandria, Alejandría
 7. Al Isma'iliyah, Ismailia
 8. Al Gizah, Giza
 9. Al Minufiyah
 10. Al Minya
 11. Al Qahirah, El Cairo
 12. Al Qalyubiyah
 13. Al Wadi al Jadid , Nuevo Valle
 14. Ash Sharqiyah
 15. As Suways, Suez
 16. Aswan
 17. Asyut
 18. Bani Suwayf
 19. Bur Sa'id, Port Said
 20. Dumyat
 21. Janub Sina' , Sinai del Sur
 22. Kafr Al Shaykh
 23. Matruh
 24. Qina
 25. Shamal Sina', Sinai del norte
 26. Suhag
 27. Al Uqsur , Luxor

El Cairo
 Egipto
© Lonely Planet Images

Enlaces a EgiptoGoogle
 
Web www.arabe.cl
www.arabe.galeon.com

La cultura de los arabes
Cultura Árabe

El Mundo Arabe
pulse aqui
Mundo Arabe
Bandera
de la 
Liga de los Estados Arabes
Liga de los Estados Arabes
Organización de la Conferencia Islamica
Bandera de la
Organizacion de la Conferencia Islamica


Página creada sábado 20 de mayo de 2006